uBYTOVACÍ ŘÁD

DŮLEŽITÉ INFORMACE

INFORMACE O UBYTOVÁNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD

PRINCIP UBYTOVÁNÍ:

 • Host si vybere a zarezervuje apartmán
 • Obratem mu bude odeslán automatický formulář, který vyplněný zašle zpět
 • Po zaslání vyplněného formuláře bude hostovi zarezervován pokoj po dobu pěti dnů
 • Následně obdrží host fakturu, kterou musí uhradit do tří dnu od jejího obdržení
 • Po potvrzení platby bude apartmán zarezervován – host obdrží informace o kladném průběhu rezervace
 • Při příjezdu obdrží host kód na otevření schránky na klíče u jednotlivých apartmánů a vchodových dveří
 • Ve schránce na klíče budou klíče/karta od pokoje, klíč od kolárny/lyžárny

CHECK IN

 • Naši zaměstnanci vás ubytují ve všední dny osobně do 15.00 hodin
 • Od 15.00 hodin, o víkendech a prázdninách ubytování pomocí samoobslužného check-inu

CHECK OUT

 • Ubytovaný musí opustit apartmány nejpozději v 10.00 hodin
 • V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování

PRINCIP SAMOOBSLUŽNÉHO CHECK-INU

 • Host přijde ke vstupním dveřím, zazvoní pomocí zvonku na levé straně
 • Dojde ke spojení se zaměstnancem, který odemkne a pustí vás dovnitř
 • Vysvětlí vám, kde se nachází váš apartmán a sdělí vám číselný kód, který zadáte na trezor na klíče u dveří vašeho zaplaceného apartmánu
 • Po otevření trezoru na klíče vyjmete klíč a kartu a vstoupíte do apartmánu
 • Klíč vám slouží k otevření dveří apartmánu, hlavního vchodu a kolárny/lyžárny
 • Karta slouží k tomu aby jste si mohli s aktivovat elektrický proud v apartmánech
 • Při odjezdu host vyjme kartu a zamkne klíčem apartmán
 • Klíče včetně karty vhodí do schránky při odchodu u hlavních dveří
 • A bezpečně opustí ubytovací zařízení

STORNO POLATKY:

 • Zrušení pobytu v předstihu tří měsíců je bezplatné
 • Od tří do jednoho měsíce od nástupu je účtováno 40% z ceny pobytu
 • Lhůta kratší než jeden měsíc, ale delší než týden znamená 70% ceny pobytu
 • Zrušení v průběhu týdne před začátkem pobytu je hostovi účtováno 90% ceny

UBYTOVACÍ ŘÁD:

 1. Host při osobním nástupu k ubytování předloží osobní doklady k zapsání́ do knihy ubytovaných.
 2. Ve všech vnitřních prostorách platí ZÁKAZ KOUŘENÍ!
 3. V pokoji nebo společenských prostorech nesmí́ host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 4. Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně.
 5. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně.
 6. Host při odchodu z pokoje uzavře okna a vodovodní kohoutky, potom uzamkne.
 7. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli v hotovosti na místě.
 8. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1 500,- Kč.
 9. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu.
 10. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele.
 11. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy apartmánů z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí.
 12. Vozidla musí parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit.
 13. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.
 14. Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá odpovědný pracovník.